مجموعه محصولات تولیدی

روانسازهای بتن

ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی

ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی

فوق روان کننده بتن دیرگیر

فوق روان کننده بتن دیرگیر

روان کننده بتن دیرگیر

روان کننده بتن دیرگیر

رزین سنگ مصنوعی کربوکسیلاتی

فوق روان کننده بتن کربوکسیلاتی 

ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی زودگیر

ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی زودگیر

فوق روان کننده بتن زودگیر

فوق روان کننده بتن زودگیر

رزین سنگ مصنوعی کربوکسیلاتی

رزین سنگ مصنوعی کربوکسیلاتی

ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی دیرگیر

ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی دیرگیر

فوق روان کننده بتن نرمال

فوق روان کننده بتن نرمال

ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی نرمال

ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی نرمال

Image

فوق روان کننده بتن نوترال

روان کننده بتن زودگیر

روان کننده بتن زودگیر

روان کننده بتن نرمال

روان کننده بتن نرمال

روان سازهای بتن

روان ساز بتن یک افزودنی شیمیایی است که با اضافه شدن به بتن باعث یکسان شدن بار الکتریکی آن شده و همین امر باعث می شود تا ذرات بتن همدیگر را دفع کرده و کلوخ نمیشود؛ در نتیجه بدون اضافه کردن آب روانی شدن بتن میسر می شود. در نتیچه در صورت استفاده از روان کننده در بتن عدد اسلامپ آن بالا رفته و موجب کاهش استفاده آب در بتن می شود.

مزایای استفاده از روان ساز بتن

روانساز های بتن مزایای زیادی دارند که به همین علت امروزه استفاده از آن در اکثر ملات های بتنی رایج شده است. از جمله برخی از ویژگی آن عبارت است از :

  • بالا رفتن عدد اسلامپ و روان شدن بتن
  • کاهش دهنده آب
  • پایین آمدن عیار سیمان
  • بالا رفتن مقاومت فشاری
  • قابل استفاده در بتن‌هایی با سنگدانه نامناسب
  • قابل استفاده در قالب‌های پر میلگرد و نازک

 

معایب روانساز بتن

معایب روان ساز بتن در استفاده بیش از حد آن به مخلوط بتن است که باعث آب انداختن بیشتر، جداشدگی و کندگیری بتن می شود. آب انداختن بیشتر از حد بتن باعث واپاشیدگی آن می شود. در صورت استفاده بیشتر از این افزودنی، کندگیری در بتن نیز بیشتر می شود. تعیین مقدار مناسب برای استفاده از این افزودنی ها می بایست بر اساس مقادیر توصیه شده توسط کارخانه تولید کننده روان ساز بتن و ساخت  اختلاط با به کارگیری مصالح مورد استفاده در پروژه صورت پذیرد.

انواع روانساز بتن

روان سازهای بتن به دلیل استفاده گسترده از روانساز بتن در ملات های بتنی، در نوع های مختلفی به تولید می رسند. برخی از مهمترین نوع های آن به شرح زیر می باشد :

ابر روان کننده ، افزودنی مایع بر مبنا پلی کربوکسیلات اتر است. ابر روان کننده بتن ، کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتــن می باشد و افزاینده بسیار قوی کارایی بتـن با عملکرد بالا بوده و به طور قابل ملاحظه ای پخش شدن ذرات سیمانی را توسعه می دهد . استفاده این محصول اساسا به الزامات ساخت بتــن های ویژه ( خود تراز شونـده و خود متراکم شونـده ) و بتـن هایی که الزامات آئین نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب به سیمان باشد و یا در شرایط خاص که افت اسلامپ با دیگر مواد ابر روان ساز قابل جبران نباشد، تأکید شده است . ابر روان کننده کربوکسیلاتی به دلیل کاهندگی قابل ملاحظه نسبت آب به سیمان ، موجب بالا رفتن مقاومت و کاهش نفوذ پذیری بتن در برابر نفوذ مواد شیمیایی مخرب شده و در نتیجه دوام و پایداری بتن افزایش پیدا می کند .

این محصول بر پایه پلی کربوکسیلات اتر، دارای قابلیت کاهش شدید آب اختلاط بتـن و بالا برنده بسیار قوی کارایی بتـن می باشد و دارای زنجیره های جانبی طویل می باشد که سبب پخش یکنواخت ذرات سیمان در بتـن می شود .ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی زودگیر، علاوه بر خواص عنوان شده به لحاظ دارا بودن خاصیت زودگیر کنندگی، برای تولیـد سگمنت های TBM، بتـن های توانمنـد و بتـن های درجا در مناطق سردسیری مناسب می باشد.این ماده به لحاظ دارا بودن مواد زودگیر کننده در فرمولاسیون خود، موجب حصول مقاومت فشاری زودرس برای بتن می شود .

ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی دیرگیر، فرآورده ای توانمند با امکان کاهش آب اختلاط بتن و افزایش کارایی بتـن می باشد، که بر اساس نوین ترین و پیشرفته ترین فرمولاسیون تولید و ارائه می شود. این محصول دارای زنجیره های جانبی طولانی می باشد که سبب پخش یکنواخت ذرات سیمان در بتن می گردد . ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی دیرگیر با مهار زمان گیرندگی بتن، کار پذیری بتن را بالا می برد و مـوجب دستیابی به مقـاومت اولیه بیشتر و همچنین افـزایش مقـاومت بالاتر در طولانی مـدت می شـود. این محصول برای بتـن ریزی های پر حجم ، حمل بتـن در مسـافت های طولانی و بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم میاعد است . ابر روان کننده بتن ، کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتــن می باشد و افزاینده بسیار قوی کارایی بتـن با عملکرد بالا بوده و به طرز چشمگیری پخش شدن ذرات سیمانی را درون مخلوط، توسعه می دهد . مصرف این محصول موکداً به الزامات ساخت بتــن های ویژه ( خود تراز شونـده و خود متراکم شونـده ) و بتـن هایی که الزامات آئین نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب به سیمان باشد و یا در شرایط ویژه که افت اسلامپ با دیگر مواد فوق روان ساز قابل ترمیم نباشد، تأکید شده است . ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی به علت کاهش قابل ملاحظه ای نسبت آب به سیمان ، باعث افزایش دوام و کاهش نفوذ پذیری بتن در برابر نفوذ مواد شیمیایی مخرب شده و در نتیجه دوام و پایایی بتن را بالا می برد .

فوق روان کننده بتن ، افزودنی مایع بر مبنا ی نفتالین سولفونات است که خواص کاهندگی آب بتن را در حد نرمال دارا می باشد و برای ساخت بتنی کارا و توانمند، مورد بهره وری قرار می گیرد. این محصول از نظر گیرش وضعیتی نرمال دارد و هیچ گونه عقب افتادن یا تسریعی در فرایند هیدراسیون سیمان، ایجاد نمی کند ، فوق روان کننده نرمال با خاصیت کاهندگی نسبت آب به سیمان سبب افزایش همه ی مقاومت ها، خصوصاً مقاومت های اولیه بتن می شود . فوق روان کننده نرمال با حصول افزایش کارایی بتن ، باز‌دارنده ایجاد پدیده آب انداختگی و جدا شدگی بتن می شود.

فوق روان کننده بتن دیرگیر، افزودنی مایـع بر پایه پلی نفتالین سولفونات است که علاوه بر روانی بتــن و کاهش نسبت آب به سیمان، باعث عقب افتادن در گیرش اولیه بتـن شده و اثرات منفی سریع تر شدن گیـرش را در دمای بالا جبران می کند. فوق روان کننده بتن دیرگیر، با افزایش کارایی و کارپذیری بتن ، از آب انداختگی و جداشدگی سنگدانه های بتن نیز پیشگیری می کند . این محصول مخصوص بتـن ریزی در هوای گرم و بتن ریزی های پر حجم به منظور کنترل زمان گیرش اولیه بتن است

فوق روان کننده بتن زود گیر، افزودنی مایع بر پایه پلی نفتالین سولفونات می باشد ، که اضافه بر روانی بتن و کاهندگی قوی میزان آب مصرفی بتن ، سبب تسریع در زمان گیرش و بالا رفتن مقاومت های اولیه و نهایی در زمان کوتاه تری شـده و همچنین اثرات منفی عقب افتادن گیرش را در دمای پایین جبران می کند . این محصول ویژه بتـن ریزی و حاصل مقاومت های اولیه مطلوب در شرایط آب و هوای سرد است. فوق روان کننده زودگیر علاوه بر کاهش قابل ملاحظه ی آب مصرفی بتن، گیرش بتن و سرعت هیدراسیون آب به سیمان را سریعتر می کند که این خصلت، برای بتن ریزی در زمستان و شرایط آب و هوای سرد و شدید، این محصول را نسبت به انواع ضدیخ بتن، در ارجحیت مصرف قرار می دهد.

فوق روان کننده بتن ، افزودنی مایع بر پایه ی نفتالین سولفونات است که خاصیت کاهش دهندگی آب بتن را در حد نرمال دارا می باشد و برای ساخت بتنی کارآمد و توانمند، مورد بکارگیری قرار می گیرد. این محصول از نظر گیرندگی وضعیت نرمال دارد و هیچ گونه عقب افتادن یا تسریعی در مراحل هیدراسیون سیمان، ایجاد نمی کند ، فوق روان کننده نرمال با خاصیت کاهندگی نسبت آب به سیمان سبب افزایش کلیه مقاومت ها، خصوصاً مقاومت های اولیه بتن خواهد شد . فوق روان کننده نرمال با حصول افزایش کارایی بتن ، بازدارنده ایجاد پدیده آب انداختگی و جدا شدگی بتن می گردد .

روان کننده بتن زودگیر ، افزودنی مایع که بر پایه لیگنو سولفونات و مواد تسریع کننده گیرش بتن مدلسازی و تولید شده که می توان از آن برای بالا بردن روانی و کارایی بتن و کاهش نسبت آب به سیمان در طرح اختلاط بتن بکار برد و علاوه بر خواص بیان شده به مقاومت و دوام زودتری دست پیدا کرد . بهره گیری از روان کننده زودگیر سبب گیرش سریعتر و افزایش سرعت هیدراسیون آب به سیمان می شود که این مزیت می تواند برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد و یخبندان گزینه مساعدی باشد. همچنین باید مدنظر داشت که بالا رفتن مقاومت بتن در سنین اولیه در مورد لیگنو سولفونات ها نسبتا پایین است . اما افزایش مقاومت دلخواهی را در سنین 90 روزه بتن شاهد خواهیم بود.

روان کننده بتن دیرگیر، افزودنی مایع بر پایه لیگنو سولفونات و مواد کندگیر کننده گیرش بتن فرموله شده که می توان از آن برای بالا بردن روانی و راندمان بتن و کاهش نسبت آب به سیمان در طرح ترکیب بتن بکار برد و علاوه بر خواص ذکر شده ، کنترل گیرش بتن در سنین اولیه در دسترس خواهد بود . استفاده از روان کننده دیرگیر در بتن ریزی های پر حجم و همچنین بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم توصیه می شود. همچنین در شرایطی که فاصله بین محل ساخت بتن و محل بتن ریزی طولانی است با افزودن این فرآیند در مبدا می توان گیرش و اسلامپ آن را کنترل نمود. در مورد بکارگیری از روان کننده دیرگیر برپایه لیگنوسولفونات توجه داشته باشید که افزایش مقاومت در سنین پایین بتن نسبتا کم است اما شاهد افزایش مقاومت مطلوبی در سنین 90 روزه خواهیم بود .

رزین سنگ مصنوعی یا رزین سنگ محصولی کارآزموده و توانمند بر پایه پلی کربوکسیلات اتر است که بطور وسیع در خلق سنگ های مصنوعی، مورد بکارگیری قرار می گیرد. رزین سنگ مصنوعی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر، با اضافه شدن به مخلوط ملات تولید سنگ مصنوعی ، علاوه بر ایجاد خصوصیاتی نظیر افزایش مقاومت ، کاهش نفوذپذیری و جذب آب ، افزایش عمر و دوام سنگ مصنوعی ، سبب افزایش زیبایی و جلا و براقیت سنگ می گردد . علاوه بر خواص ذکر شده ، رزین سنگ مصنوعی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر ،از شوره زدگی سنگ ممانعت می کند .

ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی ، کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتــن و افزاینده بسیار قوی کارایی بتـن با عملکرد بالا میباشد. ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی نرمال به دلیل کاهش قابل ملاحظه نسبت آب به سیمان ، باعث افزایش مقاومت و کاهش نفوذ پذیری بتن در برابر نفوذ مواد شیمیایی مخرب شده و در نتیجه دوام و پایایی بتن را افزایش می دهد.افزایش اسلامپ، افزایش روانی یا کارایی بتن، امکان کاهش نسبت آب به سیمان حدود 30 درصد از خواص این محصول میباشد.

روان کننده بتن ، افزودنی مایع بر پایه لیگنو سولفونات می باشد که می توان از آن برای افزایش روانی و کارایی بتن و کاهش نسبی آب بتن بکار برد ، روان کننده بتن محصولی با عملکرد چند گانه است و می تواند سبب خواصی چون افزایش اسلامپ و افزایش پایداری و دوام در بتن گردد .

درباره ما

پروفاب | تولید کننده تخصصی خمیربندکشی در  ، انواع لوازم کمکی کاشیکاری و انواع افزودنی های بتن ، اسپیسر پلاستیکی بتن ،  رنگ برای اولین بار در دنیا و تولید انبوه انواع واتراستاپ ، روان کننده های بتن ، چسب های ساختمانی و ... 

دفتر مرکزی

آدرس : کرج، خیابان شهید بهشتی، روبروی سرم سازی، بین کوچه شهید مفتح واستاد شهریار، دفتر مرکزی پروفاب

خانم اسماعیلی  09120449406     /    خانم صدیقی   09120449405

 

دانلود کاتالوگ

Image

طراحی وب سایت و سئو : آژانس دیجیتال مارکتینگ آنیل